Aihearkisto: helt annat på svenska

Cykelbibban på tur

fHäromdagen fick Jag experthjälp av en duktig förskoleflicka inför cykelbibbabesöket till ett dagis.

Freja valde ivrigt både bilderböcker och lättlästa. Varje bok valdes med omsorg. Efter att hon lånat böckerna, fyllde vi cykelbibban.

j2

Följande morgon var det dags för dagisbesöket. Vår språkpraktikant Jay kom med och han fick styra cykelbibban. Det gick hur bra som helst! Freja visade vägen till dagis, Jay cyklade bakom, och jag, bibliotekarien, sprang efter! Roligt, men svettigt! Men jag fick ju bra bilder 🙂


J4

Barnen tycker alltid att det är jättespännande när cykelbibban kommer på besök! De fick bläddra i böckerna och två grupper fick lyssna på sagor på gräsmattan.

Barnen fick höra flera berättelser, bl.a. om boaormen Kriktor, ( modigt av en ormrädd bibliotekarie!) Kalle Kroks bästa bok och Malla cyklar. Tillslut blåste vi såpbubblor, sommaren till ära!

Efter 2,5h på dagisgården var det dags att cykla tillbaka till biblioteket. Vi hann ännu stöta på förskolebarnen som lånade en stor hög med böcker.

En riktigt rolig förmiddag med en massa glada barn. Det var även en intressant upplevelse för Jay att cykla med cykelbibban. Dessutom fick han lära sig om stadsbiblioteket och dess tjänster, om daghem och skola i Finland. Vi hade dessutom ett härligt väder! Gissa vem som har världens bästa jobb?!  J3

 

Läsning gör gott i Vindängens skola!

kg

I år deltog Vindängens skola under sina läsveckor som första svenska skola i Läsning gör gott- kampanjen. Efter att kampanjen avslutats intervjuades elever från samtliga klasser.

Eleverna tyckte att Läsning gör gott var en rolig idé men också viktig speciellt för dem som inte läser så bra ännu. Eleverna valde samma böcker som de annars också skulle ha läst; spänning, fantasy och roliga böcker. Vissa valde också tjockare böcker för att få fler kg. I skolbiblioteket lånades både pulpetböcker för att läsa under skolans lästimme men många satt även på biblioteket och läste. En av pojkarna i åk 4 tyckte det var skönt att läsa en rolig bok just innan sovdags för att inte se mardrömmar. Medan en annan pojke i åk 6 läste många av Dagbok för alla mina fans– böcker. Han tyckte det roligaste med läsveckorna var tävlingen där klasserna tävlade sinsemellan om flest läst kg. ”Att läsa var roligt också för att man fick väga böckerna. Varje morgon då man kom till skolan pratade alla om vad de läst och hur mycket böckerna vägde” sade Ulla i åk 4.

ettor

Felix i åk 6 läste Sachars ”Ett hål om dagen” som är den bästa och mest spännande bok han någonsin läst. Tipset till boken fick han från Instagram där det pratades om filmen. Under den tre veckor långa läskampanjen fylldes hans läspass med totalt 9kg böcker, serier och högläsning! En pojke i trean berättade att han under läsveckorna läst många Sune- böcker och rekommenderar speciellt Sune och den tokiga teatern! Några flickor i åk 6 berättade att de vanligtvis läser mest tidningar. Men under läsveckorna läste de varsin klassiker, en bok i engelskan samt en i finskan.

En grupp ettor däremot tyckte att det absolut roligaste under läsveckorna var besöket i Hagalunds bibliotek där de under en timmes tid fick äta frukt och grönsaker och läsa så mycket de hann! Dessutom fick vissa av eleverna läsa för Börje. Eleverna läste totalt 14 kg under besöket. Stolta och glada lämnade eleverna biblioteket med ett Läsning-gör gott diplom ihanden .

läsdiplom

En flicka i tvåan berättade att hon läst Bellman på tjuvjakt som var jätterolig. Under läsveckorna läste även tvåorna mer än vanligt och bloggade ivrigt om vissa av böckerna på klassens blogg. De berättade också glatt att många föräldrar läst högt för dem under läsveckorna. ”Nästa gång skulle jag vilja att läsveckorna håller på i 10 veckor, istället för 3” kommenterade en pojke då jag frågade om de hade några önskemål. Kanske vi kan ta en ny utmaning inför sommarlovet…

Under Läsning gör gott- Kampanjen var den vanligaste frågan på skolbiblioteket: Vilken är den tjockaste boken? Eleverna var väldigt ivriga på att läsa och besökte skolbiblioteket även under rasterna. Från Esbo stadsbiblioteks sida startades kampanjen med en kick off för klasserna 4-6 i samband med ett författarbesök. Eleverna fick gissa hur mycket en stor bokhög vägde. Den som gissade närmast vann ett bokpris!

vågen'

Vi utlyste även i början av kampanjen en tävling där den klass som läst flest böcker får komma och se på film till biblioteket senare under våren. Eftersom alla 150 elever läste med en sådan stor iver och samlade tillsammans 791 kg, så beslöt vi i samråd med rektorn att alla klasser är vinnare i den här tävlingen! Lärarna berättade också om läsivern och om inbördes tävlingar mellan syskon. Och en liten förskoleflicka vars bröder deltog i Läsning gör gott läste också ivrigt: ” Det skulle vara så roligt att få vara med. Tror du att jag får ge mina lästa kg böcker till min storebrors klass? Ja, det fick hon.

Läsning GÖR gott!

räkna

Vill du ha kampanjen Läsning gör gott till din skola? Kontakta mig gärna så berättar jag mera! Mikaela Wickström/ Esbo stadsbibliotek

Boktrailers i samarbete med biblioteket, skolan och Schildts & Söderströms!

Ett boktrailer-projekt i samarbete med Esbo stadsbibliotek, Mattlidens skola och Schildts & Söderströms!

Traditionellt har bibliotekarien berättat om böcker, bokpratat, för eleverna. Eleverna, däremot, har i skolan fått skriva recensioner eller referat efter en läst bok. Varför inte istället låta eleverna göra jobbet, d.v.s. läsa och rekommendera böckerna åt andra ungdomar på det sätt som faller dem naturligt, d.v.s med bilder och film?! I ett boktrailerprojekt får eleverna vara kreativa och skapa en produkt som liknar dem själva och med vars hjälp vi kan locka andra ungdomar till läsning.

boktrailers2

Min kollega Johanna Björkstén och jag ville erbjuda något nytt för högstadieelever och kontaktade Schildts& Söderströms för att fråga om de var intresserade av ett samarbete kring boktrailers. Vi hoppades att förlaget skulle donera några nya titlar som högstadieelever skulle läsa och göra boktrailers av. Böcker som inte ens vi bibliotekarier hade hunnit läsa än. De färdiga alstren skulle både förlaget och stadsbiblioteket sedan fritt få använda i sina kanaler. Förlaget trodde genast på vår idé och ett samarbete kunde inledas. Förlaget donerade flera exemplar av Arra, Anaché, En skärva av själen och Martrådar till projektet.

Att hitta en tidpunkt som passade både skolan och biblioteket var en utmaning eftersom ett boktrailer-projekt, som består av flera olika moment, är tidskrävande. Samarbetet kunde börja i november 2014 med en årskurs 8 från Mattlidens skola. Under projektet träffades vi tre gånger; första gången på Äppelbiblioteket för bokprovning (1 h), de två följande gångerna i klassen för att söka bilder på nätet (2,5 h) och för att sammanställa boktrailern (2,5 h). Projektet avslutades i början av januari 2015.

Verktyg och program

I detta projekt användes skolans iPads.

För bild- och textbehandling apparna Over och Snapseed.

Bilder laddades ner från www.Creativecommons.org och www.shutterstock.org

 

Bokprovning på biblioteket

 boktrailersbokprovning

Under första träffen pratade vi kort om boktrailers och om vikten att föra läsdagbok. Eftersom en boktrailer skall inspirera till att läsa boken är det viktigt att fundera vad man vill förmedla med sin film. Vad är det mest väsentliga i boken och hurdan är stämningen? Finns det en händelse som kunde lyftas fram? Eller ett citat?  Vilka bilder och tankar föds under läsningen? Att tänka i bilder redan från första början och skriva ner dem i läsdagboken underlättar senare själva sökandet efter bilder.

Till bokprovningen hade vi samlat ihop omkring 12 titlar, ca 3-4 böcker av varje. Förutom böckerna som donerats av Schildts & Söderströms hade vi flera titlar från biblioteket för att ha böcker i olika svårighetsgrad.

Eleverna fick under en halv timmes tid bekanta sig med de olika titlarna. Eftersom det var meningen att de skulle arbeta i 2-3 personers grupper, gjordes grupperna enligt böckerna som eleverna valde.  Alla hittade en bok åt sig, vissa snabbare än andra. Böckerna som valdes var Arn, Arra, Anaché, Martrådar, En skärva av själen och Anna är online. Redan i slutet av den första träffen hade flera av eleverna börjar läsa på sin bok!

 

Upphovsrätt och bilder på skolan

Den andra träffen ägde rum ca 3 veckor senare.  Då hade eleverna läst färdigt boken och samtidigt fört läsdagbok. De hade också påbörjat ett bild- och textmanuskript som hjälp för skapandet av en fungerande berättelse med önskad stämning.

Eftersom vi jobbade mycket med bilder var det viktigt att tala om upphovsrätt med eleverna. Därefter fick de börja söka efter lämpliga bilder på nätet. Att hitta material som har Creative Common- licens var tidskrävande.

boktrailers3

Ofta hittade eleven kanske en bild som bara nästan var det hen tänkt sig. Då måste eleven fundera vidare och eventuellt också kompromissa i bildvalet. Att tolka rättigheterna och att spara bilden på ipaden var alltid inte heller helt lätt. Flickr visade sig ha det största urvalet av CC licenserade bilder.  Eleverna skrev även upp källorna  till bilderna.

Eleverna uppmuntrades att fotografera själv och påmindes om att inte ta bilder som kunde upplevas som pinsamma senare.

Skillnaden mellan att göra en film eller en boktrailer med iMovie är att trailers kräver många fler bilder, allt mellan 18 och 35, beroende på trailerns längd som varierar mellan 58 sekunder och 1,5 minuter. Många elever blev förvånade över den stora mängd bilder som behövs för en trailer och det var en utmaning att hitta många bra bilder.

I slutet av den andra lektionen tittade vi på finskspråkiga boktrailers på Hagalunds biblioteks Youtube-kanal.

iMovie och den färdiga trailern på skolan

När vi träffades den sista gången ca 3 veckor senare var det meningen att eleverna skulle ha samlat alla bilder. En fördel med att använda skolans iPads i projektet var att eleverna mellan våra träffar hade fått söka efter bilder med sina ipads.

boktrailers4

Nu fick de sammanställa trailern med iMovie. De flesta elever hade använt appen tidigare och behövde ingen hjälp. De fick återigen återgå till boken och fundera på passande botten för trailern; romantik, skräck, äventyr osv. Eleverna fick behandla bilderna och texten med Over och Snapseed. Några av eleverna hade även fotat med sin telefon och flyttade sina filer till ipaden för att kunna använda dem.

Grupperna arbetade flitigt. En grupp hade t.o.m. fått sin trailer färdig före den sista träffen! Ett gott förarbete under den andra träffen gjorde själva sammanställningen av boktrailern smidig. Mest tid gick det åt till bearbetningen av texterna som i en trailer inte får vara långa. Källorna och upphovsgivarna som eleverna skrivit ned då de laddade ner bilderna lades till sluttexterna.

Eleverna var stolta över sina trailers och visade dem gärna för sina klasskamrater. Tyvärr hade vi inte tid att tillsammans se på filmerna i slutet av lektionen men klassen skulle titta på filmerna i ett senare skede.

boktrailers

Filmerna laddades upp på Hagalunds biblioteks Youtube-kanal och delades även på bibliotekets och skolans FB- och hemsidor. Även förlaget informerades regelbundet om projektets gång och slutligen då filmerna var publicerade.

Efter avslutat projekt fick läraren ännu till uppgift att samla in feedback och utvecklingsförslag av eleverna.

Esbo stadsbibliotek tackar för det fina samarbetet med de kreativa eleverna och läraren Susanne Etzell i Mattlidens skola samt Schildts & Söderströms!

För mera information Mikaela Wickström (Mikaela.Wickstrom@esbo.fi ) och Johanna Björkstén ( Johanna.Bjorksten@esbo.fi)

(Text Mikaela Wickström, bilder Johanna Björkstén)

Fyror träffade Jo Salmson!

I går hade vi fantasy-författaren Jo Salmson från Sverige på besök på Äppelbiblioteket! Hon träffade över 100 elever i åk 4 från Mattlidens skola och Vindängens skola. Jo Salmson berättade bl. a. om olika genrer, vad pseudonym är och hur det kommer sig att hon använder pseudonym då hon skriver böcker. Eleverna hade i förväg sökt information om henne på Internet och funderat på frågor till henne.

Jo Salmson, som alltså är pseudonym för Catharina Wrååk, har skrivit fyra fantasyserier: Drakriddare, Häxfolket, Almandrarnas återkomst och Maros resa. Därtill har hon skrivit två lättlästa böcker och två faktaböcker för barn. Följande bok torde komma ut i maj 2015.

Annika Löfgren från Radio Vega var på plats så lyssna gärna på Familjeliv lördag 27.9 kl. 9.03!

Författarträffarna arrangerades i samarbete med Kulturkontakt Nord, Vanda stadsbibliotek och Esbo stadsbibliotek.

Serieverkstad på biblioteket!

Först undervisning om serier i skolan, efteråt serieverkstad på bibban! Skol- och bibliotekssamarbete som bäst!

Sista veckan i maj besökte en grupp treor bibban för att göra egna serier. Till en början fick de se på bilder av grottmålningar, hieroglyfer och Bayeuxtapeten och fundera vad som gör en serie till en serie. Vi funderade också på varför är serier kan vara viktiga och bra och varför. Eleverna fick också berätta vilka serier de känner igen och de blev tipsade om för dem nya serier.

comicbook2

De fick också själva pröva på att göra en strip med tre rutor. I första rutan fick de rita en sten, i andra blir stenen ett djur och i den tredje rutan blir djuret rädd för något. Eleverna ritade jätteflitigt och många fina serier skapades på några minuter.

Sist men absolut inte minst, fick eleverna i smågrupper göra väggserier om:

  • hur man lånar
  • hur man får ett bibbakort
  • läsehunden Börje
  • läsetips och
  • vad annat man kan göra på bibban.

comicbook3

Efter att de alla tagit några bilder med iPaden fick de öppna appen Comic Book för att lägga ihop bilderna till en serie.  Appen var okänd för de allra flesta, men snabbt lärde sig eleverna använda den. Slutresultatet blev fantastiskt och nu rullar serierna i Hagalunds bibbas infoTV.

comicbook1

Eleverna var mycket nöjda med att få skapa själv! Nästa höst fortsätter vi med verkstäderna igen, så ta gärna kontakt om du vill komma och göra serier med din klass! Att skapa serier passar för alla åldrar!

Sommarhälsningar, Mikaela

Sommarens läsbingo!

läsbingomy2

Skoleleverna har nu inlett sitt sommarlov, vilket betyder att de har lov från skolan, men inte från läsningen!

Nu har vi ett ypperligt tillfälle att göra läsningen lite roligare för alla, nämligen med läsbingo! Gå med ditt barn till Esbo stadsbibliotek, fråga efter läsbingoblanketten och sen är det bara att börja läsa och kryssa för! Målet är att hela läsbingoblanketten med 25 rutor är ikryssade när sommarlovet är slut. För att få ett kryss ska man  t.ex. läsa för ett djur, i en bil, läsa tidigt på morgonen, läsa för ett yngre barn... Roligt och lite finurligt :).

Bland alla som lämnat in sin ifyllda blankett till Esbo stadsbibliotek före 15.8.2014 lottar vi ut fina bokpris!

Ifall du inte hinner till bibban nu, kan du ladda ner ditt exemplar av  Sommarens läsbingo!

P.S. Det är tillåtet att lämna in flera ifyllda blanketter 🙂

Roliga lässtunder önskar Mikaela!

Bokbio på biblioteket!

Jobbar du på dagis? Har du hört talas om Bokbio på biblioteket?

Walhalla och finlandssvenskt filmcentrum har gjort en dvd med fem animationsfilmer som baserar sig på bilderböcker. Alla bibliotek på svenska och tvåspråkiga orter har fått denna dvd och filmerna får kostnadsfritt användas på bibliotek.

Bokbio är mer än bara film, det är ett mediefostranprojekt som går ut på att man förutom visar en film även pratar och leker kring filmen. Dagens barn ser som vi vet mycket på TV men hur mycket uppmuntrar vi barnen att prata om sina filmupplevelser?

Bokbio- projektet ger nu biblioteket ypperliga möjligheter att enkelt jobba med mediefostran även med dagisbarn. Biblioteket bjuder in dagisgrupper på bokbio. Först får barnen se boken som filmen baserar sig på och man ställer några frågor kring vad barnen tror att boken handlar om. Sedan ser både vuxna och barn tillsammans på filmen, som är mellan 7 och 23 minuter lång. Efteråt pratar man kort om filmen, vilka känslor den väckte hos var och en och vad man tyckte om den. Det finns också ett tilläggsmaterial med lekar och uppgifter som man kan göra efter filmen för att fördjupa förståelsen av det upplevda.

Barnen som varit på bokbio har tyckt att det varit spännande att få komma och se på film på biblioteket. Men man märker tydligt att de inte bara vill se, de har ett stort behov av att prata, både före och efter. Bokens pärm väcker många frågor, som barnet delvis kan få svar på under filmen, men diskussionerna efteråt ger svar på så mycket mera. Dessutom vill barnen gärna prata om sina filmupplevelser!

Bokbio konceptet har varit en positiv upplevelse både för vuxna och barn. För mera information om själva Bokbio-projektet gå till www.bokbio.org . Ifall du blev nyfiken på att komma på Bokbio, kontakta ditt närbibliotek och hör dig för!